DVOKRILNA AVTOMATSKA HERMETIČNA VRATA.

Namen:
Predvsem namenjena bolnicam, laboratorijem, farmacevtskim in kemičnim ustanovam za hitrejši pretok ljudi in blaga. Izjemno primerna tudi povsod tam, kjer je hermetično ločevanje prostorov zaželeno ali kakorkoli zahtevano.

Posebnosti:

Dvokrilna avtomatska vrata s svojo specifično problematiko. Posvetili smo se izboljšavi in nadgradnji na tehničnem, funkcionalnem in vizualnem področju:

  • Estetsko in higiensko dovršena (pozornost smo namenili specifičnim kritičnim točkam in rešitvam različnih detajlov)

  • Manjša poraba prostora (vse komponente so reducirane na minimum)

  • Izboljšana časovna funkcija (hitrost odpiranja/zapiranja, predvsem pri dvokrilnih vratih, kar posledično omogoča boljšo delovno pretočnost ter manjše možnosti poškodovanja samih vrat)

  • Povečana preglednost in vrhunska varnost (odprto/zaprto) s pomočjo že integrirane svetlobne zavese v vratih

  • Načrtovana in tako primerna za čiste prostore z razliko v tlaku do 50 Pa

Možnosti:
Načrtovali in oblikovali smo dvokrilno različico z ali brez oken.

Barvni odtenki:
Barvne odtenke je možno izbirati po barvni lestvici RAL.

ZA VEČ INFORMACIJ
NAS KONTAKTIRAJTE.