GILJOTINA HERMETIČNA AVTOMATSKA VRATA.

Namen:
Oblikovana in načrtovana predvsem za laboratorije ter fermacevtsko in kemično industrijo. Zelo uporabna tudi v drugih industrijah, kjer je hermetično ločevanje zaželeno ali pa zahtevano.

Posebnosti:

Posebna vrata s posebnimi zahtevami in svojevrstno problematiko, ki zahteva svojevrsten pristop in inovativno razmišljanje:

  • Estetsko in higiensko dorečena (posebno pozornost smo namenili kritičnim področjem in rešitvam problematičnih detajlov)

  • Najboljši možen izkoristek prostora (vsi sestavni deli in sistemi vrat so reducirane na minimalno možno velikost)

  • Dopolnjena časovna funkcija (hitrost odpiranja/zapiranja, izbor materialov in sklopov pogonskega sistema, uskladitev mehanskih in elektronskih komponent)

  • Povečana preglednost in varnost (odprto/zaprto) s pomočjo že integrirane svetlobne zavese in vizualnih indikatorjev

  • Primerna za čiste prostore z razliko v tlaku do 50 Pa

  • Poenostavitev montaže/demontaže s pred-sestavljenimi sklopi

Inovativne rešitve detajlov, tehnične rešitve, in estetski videz so značilnost »Pharmacom« giljotina hermetičnih avtomatskih vrat.

Možnosti:
V podjetju smo vam pripravili različici z ali brez okna.

Barvni odtenki:
Barvne odtenke je možno izbirati po barvni lestvici RAL.

ZA VEČ INFORMACIJ
NAS KONTAKTIRAJTE.