Začetki

Z obiljem specifičnih znanj in večletno prisotnostjo matičnega podjetja na področju avtomatskih vrat, so se ustvarili pogoji za dolgotrajno raziskavo proizvajalcev, razvoja in potreb trga industrijskih avtomatskih vrat.

Na osnovi rezultatov teh raziskav se je izoblikovalo podjetje za inženiring, Pharmacom d.o.o.

“Na poti…”

Smo mlado podjetje z izrazito tehnično in tehnološko usmeritvijo v razvoj inovacij s področja trga industrijskih avtomatskih vrat ter testiranja le-teh, hkrati pa delujemo na dopolnitvah obstoječih in kreiranju novih razsežnosti za dano področje.

Raznolikost

Mladostniška nota kolektiva in njegova raznolikost, saj zajema diplomiranega inženirja strojništva, industrijskega oblikovalca in izvajalce (monterje in serviserje), dovoljuje pristopanje k izredno specifični problematiki industrijskih avtomatskih vrat z različnimi perspektivami. To posledično narekuje izvrstne dopolnitve, inovacije in rešitve. Podjetje pa poleg tehničnega in tehnološkega vidika skrbi tudi za okoljevarstveni in estetski vidik končnih produktov.

Cilji

 • Načrtovanje in testiranje novih produktov s področja industrijskih avtomatskih vrat,
 • implementacija inovacij in visoka tehnološka dovršenost produktov,
 • biološka in okoljevarstvena naravnanost, neoporečnost izdelkov,
 • najvišji možni standard kvalitete produktov in njihovih komponent,
 • kreiranje novih izdelkov in uvajanje novih normativov za specifično področje oz. trg,
 • vizualna posebnost, drugačnost ter usklajenost posameznih izdelkov in linij izdelkov.

Perspektive

 • Uvajanje novosti in inovativnih rešitev na področju industrijskih avtomatskih vrat
 • plemenitenje trga v smislu ekonomičnosti in ekološke ozaveščenosti (izbor in uporaba materialov, trajnost in kvaliteta izdelkov, …)
 • izkoriščanje potenciala različnih profilov zaposlenih. Zlitje znanj in perspektiv – inženir, oblikovalec, izvajalec (monterji in serviserji)
 • združevanje kvalitete, estetike in predvsem funkcije. Funkcija narekuje obliko, oblika izpostavlja kvaliteto, kvaliteta pa sovpada s funkcijo
 • uvajanje novih in izpopolnjevanje obstoječih meril na področju avtomatskih vrat.

Kako to počnemo …

ZA VEČ INFORMACIJ
NAS KONTAKTIRAJTE.